Fort Meade Young Marines
Strengthing the Lives of America's Youth

Military Alphabet & Signal Flags and Morse Codes

International Code of Signals – Phonetic Military AlphabetLetterPhonetic NATO
Military AlphabetMorse CodeSignal Flag

                                                              AAlfa• —
Di dahA (Alfa) FlagBBravo— • • •
Dah di di ditB (Bravo) FlagCCharlie— • — •
Dah di dah ditC (Charlie) FlagDDelta— • •
Dah di ditD (Delta) FlagEEcho•
ditE (Echo) FlagFFoxtrot• • — •
Di di dah ditF (Foxtrot) FlagGGolf— — •
Dah dah ditG (Golf) FlagHHotel• • • •
Di di di ditH (Hotel) FlagIIndia• •
Di ditI (India) FlagJJuliett• — — —
Di dah dah dahJ (Juliett) FlagKKilo— • —
Dah di dahK (Kilo) FlagLLima• — • •
Di dah di ditL (Lima) FlagMMike— —
Dah dahM (Mike) FlagNNovember— •
Dah ditN (November) FlagOOscar— — —
Dah dah dahO (Oscar) FlagPPapa• — — •
Di dah dah ditP (Papa) FlagQQuebec— — • —
Dah dah di dahQ (Quebec) FlagRRomeo• — •
Di dah ditR (Romeo) FlagSSierra• • •
Di di ditS (Sierra) FlagTTango—
DahT (Tango) FlagUUniform• • —
Di di dahU (Uniform) FlagVVictor• • • —
di di di dahV (Victor) FlagWWhiskey• — —
Di dah dahW (Whiskey) FlagXX-ray— • • —
Dah di di dahX (X-ray) FlagYYankee— • — —
Dah di dah dahY (Yankee) FlagZZulu— — • •
Dah dah di ditZ (Zulu) Flag